VHS Bibliotek

 

På Vagnhistoriska Sällskapets hemsida har under menyradens media infogats bibliotek.

Där kommer större artiklar, uppsatser, avhandlingar mm att publiceras. Intressant material

vilket bedöms var för stort för Ekipage läggs in som PDF-filer. Lätt att läsa eller ladda

ner. En fast kolumn i Ekipage informerar om vad som lagts in med en kort sammanfattning.

Nu finns en avhandling om en vagntillverkare i Funbo av Kjell Nilsson inlagd. Ett rikligt

bildmaterial ingår.

VHS har under åren samlat intressant material och planerar sammanställa detta.

Detta arbete kommer att kräva stor insats och innebär att publicering kommer att ske

under lång tid. Har någon speciellt intresse hör gärna av er till någon i styrelsen. Vi är

tacksamma för synpunkter.