Styrelse

Vår styrelse

Möt vår styrelse

VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET

Sällskapet för ekipagekulturens bevarande

Org.nr. 88 32 01 – 81 40

Bankgiro: 5793-1289
Plusgiro: 583056-7

info@vagnhistoriska.org
webmaster@vagnhistoriska.org
redaktion@vagnhistoriska.org

Peter Ambjörnsson

Ordförande
Ordförande
070-658 28 11 peter.ambjornsson@vagnhistoriska.org

Åke Öberg

Vice ordförande

Lars Hellsten

Sekreterare

Peter Hedsand

Suppleant