Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen: GDPR (The General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 trädde nya dataskyddsförordningen i lag (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR ålägger organisationer att skydda personuppgifter genom organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder, och att tillhandahålla dokumentation för detta skydd.

För att följa förordningen måste organisationer som behandlar personuppgifter om individer alltid ha en legal grund för att hanteringen. GDPR ställer också stränga krav på transparens. Enskilda individer har bland annat rätt att;

  • Få information om behandlingen av personuppgifter
  • Få tillgång till den information som behandlas
  • Få felaktigheter korrigerade
  • Bli bortglömda – rätten att bli bortglömd innebär att individer kan begära att deras personuppgifter raderas. Denna rättighet gäller dock inte all data och inte för alla ändamål.

Här kan du läsa om Vagnhistoriska Sällskapets Policy för personuppgiftshantering

Policy för personuppgiftshantering

Vilka personuppgifter har vi sparat till dig som medlem?

Vagnhistoriska Sällskapet är en ideell förening som ger ut fyra nummer av medlemstidningen Ekipage. Årligen arrangeras även diverse evenemang, parader samt resor.
Det åligger oss därför att föra ett medlemsregister med uppgifter om vem som är medlem, adress och kontaktuppgifter till denna person samt medlemsstatus (årsavgift betald eller ej) för att föreningens verksamhet skall kunna föras på bästa sätt.
Det är viktigt för oss att Du vet att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt, med hög nivå på dataskydd och i enighet med gällande regler. Vi behandlar enbart sådan information som behövs för vår relation med Dig som medlem.

Medlemsregister används även vid sökande av bidrag till föreningen. Ingen enskild persons uppgifter ingår i en sådan ansökan, men föreningen måste kunna påvisa att medlemsantalet är ett visst samt att bidragen används till ett korrekt syfte.

Vagnhistoriska Sällskapet bedriver en viss försäljning av litteratur och övriga artiklar varvid fakturering till kund kan bli aktuellt.
Personuppgifter blir i och med detta sparade för att kunna härledas till att fakturan blir betald. Vid beställning online via vår webbshop arkiveras en orderhistorisk digitalt via skyddad inloggning på WordPress servrar. Då vi ej använder oss av någon betallösning så sänds inte dina orderuppgifter till någon extern aktör. Om du finner formulären på webbplatsen förifyllda beror det på din webbläsares inställningar av så kallade cookies.

Vagnhistoriska Sällskapets webbplats använder sig av Cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din dator. De allra flesta webbplatser använder sig av cookies, till exempel för helt grundläggande funktionalitet på webbplatsen, att känna igen besökaren och komma ihåg dennes preferenser vad gäller inloggning eller inställningar på webbplatsen.
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användning och omfattning av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

Vagnhistoriska Sällskapet delar ej medlemsregister eller annan information om medlemmar till andra aktörer så som externa verksamheter eller marknadsföringsbolag, ej heller andra privatpersoner. Tredje parter som däremot kan få tillgång till din information är t.ex. SPAR (Statens person- och adressregister) samt offentliga myndigheter och brottsbekämpande tjänstemän. Detta gäller i den händelse av att det anses vara nödvändigt för att tillvarata föreningens rättigheter, skyldigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller bedrägeriförsök samt svara på myndigheters begäran.
När det är nödvändigt för att erbjuda tjänster kan föreningen dela dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det kan till exempel vara ett företag som hjälper till att arrangera gruppresor eller sända ut medlemstidningar.
Alla medlemmars personuppgifter hanteras av en förtroendevald styrelsemedlem (kassören).

Föreningen använder dina personuppgifter enbart när det finns skäl till att göra det och aldrig längre än det behövs. Därefter kommer dina uppgifter att raderas eller anonymiseras om det inte krävs av lag att vi måste ha kvar dessa uppgifter.

Du som medlem i Vagnhistoriska Sällskapet har rätt att beställa ett registerutdrag över de uppgifter vi har om Dig. Du har även rätt att kräva att felaktiga uppgifter blir rättade eller raderade. För att göra detta ber vi dig fylla i och skicka in följande blankett:

Beställning registerutdrag

 

Föreningens policy för hantering av personuppgifter uppdaterades och godkändes av styrelsen: 2018-06-05
Denna sida uppdaterades senast: 2018-06-05