Vagnrenoveringskurs

Fredagen den 3 maj deltog 10 elever från kuskutbildning i brukshästkörning vid Wången

i en liten kurs om vagnvård, köra med gammal vagn samt stil och etikett vid körning av ekipage

i olika sammanhang vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik. Lärare var Odd Jansson.

Först en teoritisk genomgång, därefter praktisk vagnvård av en Guvernant, tillverkad i Hamburg och en av elevernas viktoriatrilla, tillverkad av Thulin. Guvernanten borstades av, beströks med en blandning av linolja/terpentin och fick då tillbaka en del av sin lyster. Hjulen på viktoriatrillan

togs av, kontrollerades noga, nav och axel rengjordes, smordes in, vändkransen rengjordes och smordes och kungsbulten kontrollerades. Allt var i perfekt skick ur säkerhetssynpunkt. Vagnen

var ommålad av tidigare ägare med ”modern” färg som tyvärr börjat flaga till viss del. Svårt att

bättringsmåla men skrapa och måla om kräver stor arbetsinsats. Valet svårt.

Dagen avslutades med besök vid vagnsamlingen på Brudviksgården.

Under lördag-söndag genomförs en vagnutflykt med övernattning.