Nordsvenska Hästens Dag – Ultuna 3 augusti 2013

Vagnhistoriska Sällskapet var med egen monter placerade under skugga vid gångvägen.
Stort intresse både med diskussion och bokförsäljning samt skugga då temperaturen var
närmare 30 grader.

Många kontakter knöts. VHS var representerade av Claes, Lena, Rolf, Sarah, Sandra och Odd samt stundtals Åke.

En mycket uppskattad dag.Vagnhistoriskas tält och monter