Hovstallets dag

Par-hovstalletLördagen den 3 september deltog Vagnhistoriska Sällskapet vid aktiviteten.

Rolf Eriksson, Sarah Karlsson med son samt Odd Jansson  informerade samt presenterade 

föreningens bok- och katalogmaterial.

Imponerande vagnparad genomfördes med olika anspänningar och galavagnar.

Till barnens glädje fanns ponnyridning.

Detta var första gången Hovstallets dag i denna form genomfördes men planeras fortsättning

för att göra dagen till en tradition.