Beslut om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet för år 2017.

Beslut

Datum 2017-03-27

Dnr 3.2.3-122-2017

 

Beslut om statsbidrag till ideeella organisationer

inom kulturmiljöområdet för år 2017.

 

Beslut

Riksantikvarieämbetet har den 20 mars 2017 beslutat att bevilja er organisation ett

statsbidrag för budgetåret 2017 på 40 000 kronor.

 

Villkor

Statsbidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag enligt förordningen

(2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

och utbetalas med 40 000 kronor i april 2017. Redovisningen sker i anslutning till’

ansökan för bidraget 2018 i annat fall ska redovisningen inkomma senast 1 april

2018.

 

Skäl till beslut

Riksantikvarieämbetet disponerar för budgetåret 2017 totalt 4 750 000 kronor

för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet inom ramen för myndighetens

förvaltningslag(7:1 ap 1). Ansökningarna för år 2017 uppgår till 9 350 000 kronor.

 

Riksantikvarieämbetet bedömer att er organisation uppfyller villkoren i

förordningen. Er ansökan har bedömts i kokurrens och förhållandet mellan till-

gängliga och ansökta medel har också varit en viktg del av Riksantikvarieämbetets

bedömning.

 

Detta beslut har fattat av avdelningchefen Qaisar Mahmood efter föredragning av

handläggaren Karin Englesson. Även enhetschefen Emelie Nilsson har varit med

om den slutliga handläggningen.

 

Qaisar Mahmood

 

Karin Englesson