Beslut om statsbidrag inom kulturmiljöområdet

Beslut om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet för år 2018

 Beslut

Riksantikvarieämbetet har den 16 april 2018 beslutat att bevilja er organisation ett statsbidrag

för budgetåret 2018 på 40 000 kronor.

 Skäl till beslut

Riksantikvarieämbetet bedömer att er organisation uppfyller villkoren i förordningen. Er ansökan

har bedömts i konkurrens och förhållandet mellan tillgängliga och ansökta medel har också varit

en viktig del av Riksantikvarieämbetets bedömning.

Beslut om fördelningen i sin helhet har fattats av riksantikvarie Lars Amréus.