Arbetslivsmuseernas Dag i Tidaholm den 8 maj.

En solig dag med många museer som presenterade sin verksamhet. Kanske 1000 besökare och mycket diskussion som vanligt.
VHS var representerat genom Lasse Hellsten, en Arvikagigg och en boklåda. Det var en utmaning att ta med en Arvikagigg i denna
traditionsbundna Tidaholmsbygd, men det var det som var tanken. Skapade en del diskussion då många trodde det var en Tidaholmskärra.
Som granne hade jag Sten Björkman som representerade sitt vagnmuseum utanför Fristad.
Lasse Hellsten