Videofilmer om hjultillverkning av Roland Djerf

Under Media/film finns nu flera intressanta filmer om olika moment i hjultillverkning.

I överkant på bilderna finns kort text om innehållet. Tryck på de röda pilen så startar

visningen. Filmerna är instruktiva av hög klass. Text och prat ibland på svenska, ibland

på engelska.

Under Media/Bibliotek finns nu inlagt Besök hos en vagntillverkare. Under brytningstiden

1920-talet och framåt besökte, en okänd, troligen gesäll, flertalet vagntillverkare både i

Sverige och Danmark. Blyertsanteckningar och skisser, nu renskrivna, fångar arbetet och

ny inriktning när vagnproduktionen minskar.