VHS vid Forsvikdagarna

Idag söndag hade jag två intressanta kunder som ville välja vagn. Jag sade dock att det bara är kataloger med bilder på vagnar

och då körde de iväg. Evenemanget var Forsviksdagarna i Forsvik utanför Karlsborg. Lasse Hellsten