Vagnvårdskurs Strömsholm

Brukskörkursens elever har framfört önskemål om en vagnvårdskurs. Kursen genomfördes den 11 december i lektionsal på Utnäslöt samt praktisk del i vagnboden på Strömsholm. Två vagnar genomgicks, både ur säkerhetssynpunkt och med noggrann vård. Båda vagnarna fick körförbud vid besiktning av eleverna då hjulen var i dåligt skick. Nu skiner de som om de vore nya. Eleverna var intresserade, vetgiriga och diskussionslystna och arbetsvilliga. Några elever blir nya medlemmar och goda ambassadörer för Vagnhistoriska Sällskapet.