VAGNVÅRD PÅ QVALLSTA SÄTERI

Uppsalagänget genomförde söndagen den 3 oktober vård av 4 vagnar och 2 slädar. Dessa har stått

under åtskilliga år förvarade i en träbyggnad med betonggolv varför de var i gott skick. Ägaren

Karl-Adam Bonnier och sonen Johan avser bevara samlingen. Sedvanlig noggrann rengöring,

inoljning med efterföljande övertäckning med lakansväv borgar för god fortsatt förvaring.

Utförligare artikel med bilder införes i Ekipage.