Vagnhistoriska Sällskapets styrelse 2023

Peter Ambjörnsson ordförande

Åke Öberg vice ordförande

Robert Willén kassör

Lars Hellsten sekreterare

Kjell-Olof Vågstedt ledamot

Göran Petersson ledamot

Sandra Liljegren ledamot

Gunnar Carlsson suppleant

Peter Hedsand suppleant

Anders Möllberg suppleant

Björn Synnerstad suppleant