Vagnhistoriska Sällskapets styrelse 2022

Peter Ambjörnsson ordförande

Åke Öberg vice ordförande

Allan Sunnerud kassör

Lars Hellsten sekreterare

Kjell-Olof Vågstedt ledamot

Göran Petersson ledamot

Sandra Liljegren ledamot

Gunnar Carlsson suppleant

Peter Hedsand suppleant

Claes-Owe Löfgren suppleant

Björn Synnerstad suppleant