Vagnhistoriska Sällskapets renoveringskurs 8-10 oktober

 blir nu av som det ser ut. Forsvik är fortfarande platsen.

Den 8-10 oktober 2021 är datumet

Tema blir målning och randning om vi får ok från vår randningsexpert. Oavsett detta så finns det säkert att göra.

Ta med hela ditt ekipage eller bara en eller flera delar som tex ett hjul som du vill syssla med på kursen. Du kanske bara vill ha ett utlåtande om hur du ska gå vidare i hemmiljö. Smedjan är tillgänglig för ev denna typ av arbete. Vi kommer att prata om allt möjligt vad gäller renovering/restaurering i stort. Du få råd och hjälp om ditt ekipage denna helg med kompetenta handledare och inbjudna experter på kulturmålning. Det sociala umgänget är som vanligt en självklar ingrediens. Alla och allt är välkommet och vi försöker givetvis förmedla de råd och den kunskap vi har. Vi vill inte vara fler än 12 st. pga. av utrymmesskäl.

OBS! Ni som har innestående avgift är redan 12 st och anmälda och kommer att få en återkoppling. Om ni ångrat er kontakta Lasse Hellsten i god tid.

Vi startar som vanligt med lunch kl.1200 på fredagen och avslutar med lunch på söndagen. Boende kan ske på Forsviks vandrarhem. Den superbra maten serveras på vandrarhemmet. Kostnaden för kursen exklusive boende och mat är som vanligt bara 600: -. Självklart blir det någon form av social kulturaktivitet på lördag kväll.

Anmälan genom att betala in 600:- på VHS plusgiro 583056-7 eller bankgiro 5793-1289. Ange namn, adress, mailadress och telefonnummer samt om ni har några allergier.

Maila även gärna din anmälning till Lasse Hellsten hellstenlasse@gmail.com med lite information om vad du ska ha med dig och ev önskningar.

Boende bokas på Forsviks vandrahems hemsida där vi har några förbokade rum.

Ring 0505-41137 och prata med Jannike Thelander. Bokning då webbsidan kan visa att det inte finns rum pga av att vi förbokat, men titta gärna på hemsidan för att få en bild av vandrarhemmet. www.forsviksvandrarhem.se. Ev allergier meddela Jennica.

Priset ligger på drygt 500:- per rum. Plats finns även för att ställa husbil eller husvagn

 

Har ni några speciella önskemål om blästring, material eller verktyg så kontakta Lasse i god tid innan kursen. Har du andra frågor ring eller maila, välkommen:

Lasse Hellsten 070-2577499 eller hellstenlasse@gmail.com Peter Ambjörnsson 0706-582811 eller ambjornsson.peter@gmail.com