Unghingstrådgivningen Strömsholm

Unghingstrådgivningen för Nordsvenskar, Ardenner samt Gotlandsruss
kommer att ske på Utnäslöt Strömsholm söndagen den 5 oktober.
Kuskutbildningen i brukskörning vid ridskolan Strömsholm kommer att ha flertalet
aktiviteter under dagen samt kommer Vagnhistoriska Sällskapet att ha en monter
med information och bokförsäljning.
Utställare med närproducerade produkter samt redskapstillverkare kommer
också finnas på plats.
Välkomna