Unghingstrådgivningen och Brukshästens dag Strömsholm

 

Vagnhistoriska Sällskapet deltog vid arrangemanget den 4 oktober

med monter. Rolf Eriksson och Odd Jansson presenterade VHS sortiment

av gamla vagnskataloger i nytryck, övriga böcker med anknytning till

ekipagekulturen samt vårt informations material. Frågor och diskussioner

om vagnar var rikliga. Nya medlemmar och kontakter knöts till föreningen.

Inramningen med bedömning av hästar samt olika körprov bidrog till en mycket

lyckad dag. Stort tack till kuskutbildningens elever som ordnat dagen.