Sommarträff Älgarås och Klevens Gård

Angående den planerade sommarträffen den 18 juli.
Styrelsen har idag, 27 april, beslutat att ställa in årets sommarträff.
Planeras genomföras sommaren 2021.