KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

 

Här är en kallelse till årsmötet den 22 april för Vagnhistoriska Sällskapet. Detta sker i samband med vår resa i Östergötland och i Motala på hotell Nostalgi. 

Mötet startar kl.1900 och alla hälsas välkomna. Föredragningslista enligt sällskapets stadgar finns på plats.