Inbjudan till Vagnhistoriska Sällskapets årsmöte lördag 24 april kl 16.00.

Årsmötet kommer att avhållas digitalt via Teams.

För att deltaga på mötet måste föranmälan ske via e-post eller telefon, anmälan senast torsdag 22 april.

E-post till g.carlsson@gmail.com

Telefon 070–5358729

För att kunna deltaga i årsmötet måste vi få din/er e-postadress för att skicka ut en länk till det digitala mötet!!

Det kommer också att finnas ett telefonnummer för att ansluta via vanlig telefon i de mail som kommer att gå ut. Där finns en möteskod man slår in efter att man kommit fram för att koppla in sig till mötet.

Vi kommer att skicka ut länken i ett separat mail.