Boktips

Veterinärhistoriska Museet i Skara

Allmänna nordiska hästskötarskolan på Klämmestorp. Författare Per-Ola Räf

Meddelande nr 50.

Under 1877 startade skolan på initiativ av Carl Gustav Wrangel efter flera års kampanjer.

Flera Hushållningssällskap bidrog med anslag. En kurs omfattade 3 månader och totalt genomfördes

28 kurser. 434 elever utexaminerades under åren.1884 lades verksamheten ned. Körmästare C.J.Möller

anställdes därefter vid den nystartade Göteborgs körskola. Skriften kan beställas hos

Veterinärmuseet i Skara box 234  532 23 Skara.