Besök hos vagntillverkare

Besök hos vagntillverkare under 1920-talet i Skåne och Danmark

Den svarta boken
Del 1
Del 2