Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet!

Du är intressant. Ditt intresse, dina aktiviteter, din samling av hästfordon,
ditt idoga arbete med att förvalta ett kulturarv, dina upplevelser, dina vedermödor
och lyckostunder. Allt detta intresserar oss andra i föreningen.

Skriv en liten berättelse, gärna kompletterad med bilder, både för EKIPAGE
samt för hemsidan.

Du kan skriva för hand eller på någon ”maskin”, alla bidrag ser vi fram emot.
Skicka till redaktören;

Odd Jansson, Brudviksgården, 795 70 Vikarbyn,
alternativt
odd@brudvik.se

Vi ser fram emot din berättelse!