Ardenner jubileum 150 år Hällekis säteri

Den 11-13 augusti hade ardennerklubben 150-års jubileum med fina hästar och besök av Vagnhistorisk sällskapet. Undertecknad  var där med Tidaholmskärra, böcker, kataloger, Ekipage tidningar och information. Mycket vagnssnack och många fina kontakter. Alla Ekipage tidningar försvann, ca 50 st, och försäljningen var god. Nu är min boklåda i princip tom. Träffade en hel del som nu ville bli medlemmar och även deltaga på våra renoveringakurser. Ni har väl inte glömt att det är den 22-23-24 september i Forsvik. Temat är tapetseri. Vid pennan Lasse Hellsten